Píšeme knihu o naší obci


Pod tímto názvem je rozpracován projekt, který je společným dílem žáků šesté třídy. Projekt je realizován zčásti v rámci výuky, zčásti mimo ni. Žáci plní zadané úkoly pod dozorem vyučujících jednotlivých předmětů (zeměpis, dějepis, přírodopis, český jazyk, anglický jazyk, občanská výchova, výtvarná výchova, informační a komunikační technologie). Cílem tohoto projektu je soudržnost kolektivu při spolupráci skupinek i jednotlivců. Ale také vyhledávání a třídění informací o naší obci a jejich praktické využití při práci na knize, která bude doplněna kresbami a fotografiemi šesťáků. Během naší vycházky jsme si prohlédli  zrekonstruované náměstí, barokní sochy, zámek a další objekty, které jsme si vyfotografovali.

Mgr.Jitka Bartošová

SWF/FLV/Flash Video Converter Tools
Poslední úprava 11.4.2010
Mgr. Vladimír Paclík