,,Zpátky do mateřské školy“


Na necelé dvě hodiny se vrátili zpátky do mateřské školy naši žáci z deváté třídy. Exkurze nově postavené školky v Pyšelích proběhla v rámci výuky rodinné výchovy, kdy se žáci v tematickém celku ,,Budeme rodiči“ seznamují s předškolní péčí dítěte v rodině i mimo ni.  

    Paní ředitelka Kryzánková nás mile přivítala a  za doprovodu odborného výkladu nám ukázala prostory nové školky. Mezi  slečnami z devítky poznala svoje bývalé žákyňky, které se nyní nemohly odpoutat od krásných hraček. Jako pozorovatelé jsme mohli nahlédnout do taneční hodiny vedené panem Maršálkem. Malí tanečníci se pohupovali v kruhu za doprovodu rytmické hudby. V jídelně právě probíhala odpolední svačinka, ke které jsme popřáli strávníkům dobrou chuť.

    Čas rychle plynul. Museli jsme vrátit  do školy – zpátky do deváté třídy.

Mgr.Jitka Bartošová

SWF/FLV/Flash Video Converter Tools

Poslední úprava 11.4.2010
Mgr. Vladimír Paclík