Učíme se poskytovat 1.pomoc


První pomoc není žádná složitá věda. Jde o to dozvědět se alespoň základní postupy jak ošetřit různé druhy poranění, a pak vzít do ruky obinadlo nebo šátek a poraněnou část těla cvičně ošetřit píše se v úvodu příručky, která je určena pro mladého zdravotníka. I když se může zdát, že  možnosti školáků v oblasti první pomoci jsou omezené, opak je pravdou. Při rychlém a správném zákroku, od  pouhého zavolání tísňového čísla 155 až po oživování člověka se zástavou dýchání a krevního oběhu, mohou i děti zachránit někomu život.

     Žáci osmé třídy se v hodinách přírodopisu a rodinné výchovy blíže seznamují s lidským tělem. Od buňky, základní stavební  části lidského těla, přes funkci jednotlivých orgánů a na ně navazujících orgánových soustav, které tvoří organismus. Každý člověk by měl vědět o svém těle co nejvíce, odpovědně se o něho starat. Vždyť poznávání těla je teprve začátek poznávání sebe sama. Teoretické znalosti z oblasti první pomoci si žáci prověřují v praktických částech hodiny. Určitá zkušenost spojená s dovedností se jim už nikdy neztratí.  

     Pětičlenné družstvo dívek z osmé a deváté třídy se v dubnu zúčastní okresního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků v Domě dětí a mládeže v Benešově. Našim mladým zdravotníkům přejeme co nejvíce odborně provedených a úspěšných zákroků při ošetřování a všem ostatním dobrou vůli pomoci jinému člověku.

Mgr.Jitka Bartošová

SWF/FLV/Flash Video Converter Tools
Poslední úprava 11.4.2010
Mgr. Vladimír Paclík