LESEM NELESEM 

     Po únorové návštěvě lektorky Báry Paulerové u nás ve druhé třídě s výukovým programem Bylo nebylo, bio nebio, ve kterém jsme se učili poznávat původ potravin a proces jejich výroby, kde jsme zjistili, že vedou různé cesty ke konečnému výrobku, kde jsme zjišťovali výhody i nevýhody tohoto procesu, kde jsme se snažili pochopit, co obnáší certifikace „bio“ pro nás a pro naše okolí, minul měsíc a byla zde její březnová návštěva s lákavým názvem Lesem nelesem.

 Nejdříve jsme podrobně rozebrali otázku „Co je to les?“ a kolik vlastně musí být stromů, aby byl les lesem. Les jsme si nakreslili a posléze i vymodelovali, do měkkých podstav jsme „zasadili“ každý svůj stromek a náhle tu byl ON, les, kterým se dalo putovat. Hned jsme to také zkusili- zjistili jsme, že když jdeme rychle jako vítr, hnedle je z něj polom, a že je radostnější projít se lesem pomaleji. Bavili jsme se o tom, zda a jak v lese fouká, jak na něj působí slunce a mráz, co je to podrost, co je to stabilita stromů a tak nějak z toho všeho vyplynulo na povrch, co je to klima lesa. (To je pro nás, druháčky, ještě těžké slovo. )

 A už jsme vpluli do lesa naplno a začali se zabývat otázkami, jak se stromy jmenují, které jsou zde původní, a které sem docestovaly. Velkou soutěží jsme si oživili, co už známe – strom, list i plod a důkladně jsme se seznámili se stromovými kamarády: dubem, bukem, javorem, olší, smrkem, borovicí, modřínem, jedlí, břízou a lípou. Bylo to pro nás hodně náročné, ještě úpně nevnímáme jednotlivé rozdíly mezi listy a plody. Hodně jsme si povídali o znacích lesa v létě a v zimě, dozvěděli jsme se, že stromy se kácejí ve stáří 80 let a přešli jsme volně k tématu zvířata v lese, tam nám to hodně šlo a v soutěži jsme dostali spoustu bonbonů! Na závěr jsme se pobavili o tom, co dnešní lesy hodně trápí a proč je klíště důležité v potravním řetězci. A už nás čekala jen vědomostní soutěž Bingo!, ta nás tedy bavila tak, že jsme Báru ani nechtěli pustit ze třídy.

Těšíme se na další program tentokrát s názvem Voda vypráví.

 

PaedDr.Ilona Vaculíková

Poslední úprava 3.4.2010
Mgr. Vladimír Paclík