Na besedě s pyšelskými hasiči - 9.třída


   Dne 19.2. jsme navštívili hasičskou zbrojnici v Pyšelích. Nejdříve se nám představil pan Jan Kostrhoun, a pak představil další členy hasičského sboru: I. Sládkovou, T. Sládkovou, P. Smutného, P. Havelku.  Promítli  nám film, který nám představil dobrovolné hasiče od nejmenších až po ty největší, jejich činnost a také různé fotky ze zásahů. K tomu nám povídali, co všechno musí dobrovolný hasič umět, aby mohl jezdit k zásahům a na soutěže. Pyšelští hasiči jezdí na různá školení, která se skládají z těchto částí: teorie, praktická část a zdravověda. V teoretické části jsou hasiči proškoleni, jak postupovat při zásahu, a potom na procvičení píší testy. Při praktické části si hasiči všechno zkusí jako v reálu a při zdravovědě pomáhá hasičům speciální figurína.

   Pan Smutný nám vysvětlil, že jsou vlastně dva způsoby hašení. První způsob je kulturní hašení, což znamená, že při zásahu nedochází k velkému poškození například domu. Naopak druhý způsob hašení, je takzvané bezohledné. Při tomto hašení dojde například k vytopení celého domu. Poučili nás o používání různých hasicích přístrojů. Doporučili nám universální hasicí přístroj, který by měl být skoro v každé domácnosti. Tento hasicí přístroj nedráždí oči ani kůži. Používá se na hašení elektřiny, ropných vrtů, otevírá teplotu a může se také použít na opařeniny a spáleniny. Tento hasicí přístroj obsahuje hasící látku pyrocool.

    Dále nám popsali, jak takový zásah probíhá. Na prvním místě se zachraňují osoby, pak zvířata a majetek. Velitel zásahu musí dost přemýšlet na taktice: např. kolik a jak dlouhých hadic použije, nebo jestli nebudou stačit jenom hasicí přístroje…Pokud špatně rozhodne, může dojít k rapidnímu zvýšení nákladů za zásah. Při vypotřebování 6 tisíc litrů vody a zničení majetku se náklady pohybují okolo 500 000 Kč. Při použití hasicích přístrojů se náklady pohybují okolo 3000 Kč. Do jedné cisterny se vejde 6 tisíc litrů vody, které se na plný výkon, který je 3200 litrů za minutu, dají spotřebovat za 2 minuty. Hasiči jsou vybaveni hasičskými dýchacími přístroji se 7 litry vzduchu, které vydrží asi 20-30 minut. Pokud začne docházet vzduch v dýchacích přístrojích, přístroj začne pískat. Pro hasiče je to znamení, aby co nejrychleji opustili prostor, v kterém se nachází a dostali se co nejrychleji ven na vzduch. Od nahlášení požáru by měli hasiči vyjet do 10 minut. Pyšelští hasiči to zvládají za 5 minut.

Návštěva hasičské zbrojnice byla velmi zajímavá a poučná.

Anna Jelínková,9.tř.

SWF/FLV/Flash Video Converter Tools
Poslední úprava 28.2.2010
Mgr. Vladimír Paclík