Vánoční setkání 2009


Vánoce – čas radosti, veselosti, světu nastal nyní…

Mnoho jsme se těšili, děti i paní učitelky, až se zase po roce sejdeme u příležitosti Vánoc a dlouho před stanoveným datumem jsme plánovali, připravovali, učili se a secvičovali všechny koledy, písně, básně, povídání, říkanky a hraní na nástroje.

A už je tady 16. prosinec 2009, dvě hodiny po poledni a rodiče, prarodiče, kamarádi a přátelé vstupují do Sokolovny, aby zhlédli program námi sestavený. A že bylo na co se dívat!

Prvňáčkové měli krásně roztomilý program plný říkanek a básniček a také píseň a dlužno říci, že se ta jejich premiéra na světových prknech pyšelské sokolovny hodně povedla.

Druháci, ti už jsou zkušení v tomto oboru, zahájili zvesela svůj program písní Vánoce, Vánoce přicházejí a připravili si řadu básniček, které postihovaly celé období podzimu, adventu, Vánoc, koledy a konce roku.

Třeťáci a čtvrťáci vystoupili společně, neboť řadě z nich nevydrželo zdraví a jejich řady značně prořídly. Dokázali upravit narychlo svůj program a snad jen zasvěcení to rozpoznali a oni i přes tento handicap sklidili velký potlesk.

A konečně pátˇáci s úsměvy pro všechny a další nadílka básní a říkadel o Vánocích.

Zazpívali jsme si krásné písničky, na kytaru doprovázela paní učitelka Linhartová a tu poslední – V jeslích dítě spinká – si s námi společně zazpívalo i obecenstvo.

Stromečku vstávej, ovoce dávej, umyj se ustroj se – je Štědrý den…

…mohli jsme si řící, když jsme si mezi sebou přáli štědrých nadělení a klidných svátků vánočních.

PaedDr.Ilona Vaculíková

SWF/FLV/Flash Video Converter Tools
Poslední úprava 8.1.2010
Mgr. Vladimír Paclík